Tietosuojaseloste

Terapia Remes on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Terapia Remeksen palveluita. Käytämme tietoja: Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, hyvän asiakaskokemuksen, asiakaspalvelun kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii : Terapia Remes, 32200 LOIMAA, FINLAND, Y-Tunnus: 3218299-6. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme : info@terapiaremes.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? Käyttäjän itsensä antamat tunnistamistiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja käyntihistoria.

Mihin henkilötietojani käytetään? Henkilötietoja käytetään : asiakkuuden ylläpitämiseen ja arkistointiin. Terapiapalvelu Remeksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, väärinkäytösten estämiseen, paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Tietoja käsitellään asiakkaan ja Terapia Remeksen väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.
Miten tietojani säilytetään ja suojataan? Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Terapia Remes säilyttää asiakastietoja Suomessa. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani? Asiakastietoihin on pääsy vain Terapia Remeksen omilla valtuutetuilla henkilöillä ja henkilöt on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Kuinka kauan tietojani säilytetään? Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Millaisia oikeuksia minulla on? Asiakkaana sinulla on oikeus : Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot? Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, info@terapiaremes.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön? Asiakas voi myös koska tahansa pyytää Terapia Remestä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? Ei luovuteta. Tarvittaessa luovutamme tietoja vain viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat? Terapia Remes käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.