Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa johon ei tarvita lääkärin lähetettä. Terapiamuoto sopii erityisen hyvin erilaisiin elämän solmukohtiin ja kriisitilanteisiin, joissa keskusteluapua haluaa nopeasti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on eteenpäin katsovaa, asiakkaan vahvuuksia esiintuovaa voimavarakeskeistä terapiaa. Jo olemassa olevia toimivia asioita huomaamalla, ja niitä lisäämällä asiakasta tuetaan kohti parempaa tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa terapeutti ei ratkaise asiakkaan esiintuomaa ongelmaa, vaan terapeutti auttaa asiakasta olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija, jonka avulla asiakas löytää ratkaisun ongelmaansa. Fokus on toivotunlaisessa tulevaisuudessa.

Terapiakäynnille tai –käynneille asetetaan tavoitteita, joiden avulla asiakas voi määritellä mitä hän terapialta odottaa, ja millaista hyötyä hän siitä haluaa. Terapiakäyntejä voi olla vain yksikin, tai sitten niitä voi olla useampia; sen päättää asiakas. Tavallisimmin käyntejä on 5-10, mutta tämä on täysin yksilöllistä.

Terapia Remes tarjoaa koulutettua, laadukasta, luottamuksellista ja yksityisyydensuojan takaavaa lyhytterapiaa ammattitaidolla.